Den gamla skolan andas genuin atmosfär och
hantverk.
Lokalen är ypperlig för att inspirera till fina
hantverk, och därför fin att användas till kurs-
verksamhet.
Kurserna kan skräddarsys som du vill ha dem.
Vi erbjuder samtidigt fika, lunch eller vad du
önskar.
Populära kurser har varit att binda i gräs och
björnmossa. För tillfället har vi inga kurser inplanerade.
anna-karin.mix@telia.com